Μιχάλης Φύτικας στο ηφαιστειακό Σαββατοκυριακό 2013