Βίντεο της προβολής ου Τωβίας Σώρρος για τον γεωτουρισμό

Μπορείτε να μεγενθύνετε το βίντεο στο μεγέθος της οθώνης σας!