Ο γεωλόγος Μιχάλης Φύτικας στο ιστορικό ηφαίστειο των Μεθάνων. Βίντεο από το 2013.

Στο Youtube μπορείτε να μεγεθύνετε το βίδεο για την οθώνη σας!