Κακά παράδειγματα τουριστικών χαρτών

Μπορεί ένας ξένος να προσανατολιστεί με έναν τέτοιον χάρτη;

Ένα κακό παράδειγμα για έναν τουριστικό χάρτη από τα Μέθανα.
Ένα κακό παράδειγμα για έναν τουριστικό χάρτη από τα Μέθανα.

Είναι πολύ απογητευτικό να δουλεύει κάνεις μήνες σε έναν τουριστικό χάρτη και στο τέρμα ενοχλούνται πως η πρώτη γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά, άλλα τα αγγλικά. Γιατί στην γη περισσότεροι από 800 εκ. ανθρώποι μιλάνε αγγλικά και ΟΧΙ ελληνικά.
Όταν δεν καταλαβαίνουν πως ο τουρισμός δεν είναι μία εθνικιστική υπόθεση, τότε τι να πει κάνεις;
Εδώ είναι οι χάρτες που προτιμούν οι σύλλογοι και οι δήμοι. Μέσα είναι και διαφημίσεις για μαγαζιά τα όποια το κάθε μαγαζί θα έχει πληρώσει από 100-150 €. Δηλαδή για αυτόν τον δήθεν τουριστικό χάρτη πληρωθήκαν περίπου 2000-3500 €.