Διαφημιστικά Φυλλάδια για την προβολή των Μεθάνων

Η τουριστική προβολή των Μεθάνων με φυλλάδια

Το επίκαιρο φυλλάδιο με τον πεζοπορικό και τουριστικό χάρτη Μεθάνων που θα κυκλοφορήσει σύντομα το 2015
Το επίκαιρο φυλλάδιο με τον πεζοπορικό και τουριστικό χάρτη Μεθάνων που θα κυκλοφορήσει σύντομα το 2015

Ο Τωβίας Σώρρος φωτογράφησε όσα χρόνια ζούσα στα Μέθανα ο τι αφορούσε την χερσόνησος. Η φυσική ομορφιά, το κλίμα και τα πολλά αξιοθέατα των Μεθάνων είναι ο πόλος έλξης των ξένων και Ελλήνων επισκεπτών. Δυστυχώς μόνο λίγοι ξέρουν τα Μέθανα και δεν υπάρχει τουρισμός στα Μέθανα. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας ο τουρισμός προσφέρει πολλές ελπίδες. Γιαυτό ο Τωβίας Σώρρος από την αρχή σκέφτηκε πως να αξιοποιήσει τις φωτογραφίες του προς το συμφέρον του κοινού. Με τους πρώτους υπολογιστές του σχεδίασε διαφημιστικά φυλλάδια για τους εμπορικούς συλλόγους των Μεθάνων και τα έδωσε σε διεθνής εκθέσεις όπως την ΙΤΒ Βερολίνο. Τα τελευταία χρόνια σχεδιάζει τον πεζοπορικό χάρτη των Μεθάνων σαν ένα εύχρηστο φυλλάδιο και το 2015 έφτιαξε και τον καινούργιο τουριστικό χάρτη για την είσοδο της πόλης και το λιμάνι των Μεθάνων.

Το πρώτο φυλλάδιο που έγινε με την συνεργασία του Δήμου Μεθάνων το 1996
Το πρώτο φυλλάδιο που έγινε με την συνεργασία του Δήμου Μεθάνων το 1996
Το πρώτο φυλλάδιο που έγινε με την συνεργασία του Δήμου Μεθάνων το 1996
Το πρώτο φυλλάδιο που έγινε με την συνεργασία του Δήμου Μεθάνων το 1996
Το διαφημιστικό φυλλάδιο για το πανσίον Μαρούσα στα Μέθανα
Το διαφημιστικό φυλλάδιο για το πανσίον Μαρούσα στα Μέθανα
Το διαφημιστικό φυλλάδιο για το πανσίον Μαρούσα στα Μέθανα
Το διαφημιστικό φυλλάδιο για το πανσίον Μαρούσα στα Μέθανα
Το τουριστικό φυλλάδιο για τους συλλόγους των ξενοδόχων και των ενοικιασμένων δωμάτιων στα Μέθανα (στα γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά)
Το τουριστικό φυλλάδιο για τους συλλόγους των ξενοδόχων και των ενοικιασμένων δωμάτιων στα Μέθανα (στα γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά)
Το τουριστικό φυλλάδιο για τους συλλόγους των ξενοδόχων και των ενοικιασμένων δωμάτιων στα Μέθανα (στα γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά)
Το τουριστικό φυλλάδιο για τους συλλόγους των ξενοδόχων και των ενοικιασμένων δωμάτιων στα Μέθανα (στα γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά)
Η προβολή του τουριστικού πακέτου του Τωβίας Σώρρος στα Μέθανα από τον γερμανικό τουριστικού οίκου Natur & Kultur Wanderstudienreisen
Η προβολή του τουριστικού πακέτου του Τωβίας Σώρρος στα Μέθανα από τον γερμανικό τουριστικού οίκου Natur & Kultur Wanderstudienreisen
Η προβολή των Μεθάνων σαν προορισμός επί της Ολυμπιάδας του 2004
Η προβολή των Μεθάνων σαν προορισμός επί της Ολυμπιάδας του 2004
Ο τουριστικός και πεζοπορικός χάρτης Μεθάνων του Τωβίας Σώρρος στην τουριστική έκθεση στο Σύνταγμα στην Αθήνα το 2013
Πρωτοσελίδα από τον όδηγο Μεθάνων του Τωβίας Σώρρος 1996
Πρωτοσελίδα από τον όδηγο Μεθάνων του Τωβίας Σώρρος 1996